Стейкхолдери

Усі питання, пропозиції, поради, рекомендації надсилайте на пошту ННІ журналістики – journknu.ua, а також гарантам освітніх бакалаврських і магістерських програм.

Програми першого освітнього рівня (бакалавр):

Видавнича діяльність і медіаредагування Тетяна Крайнікова, tetiana.krainikovaknu.ua
Журналістика та соціальна комунікація – Інна Черемних, innacheknu.ua
МедіапродюсуванняВасиль Теремко, v.teremkoknu.ua
Реклама та зв’язки з громадськістю Володимир Шабліовський, volodymyr.shabliovskyiknu.ua

Програми другого освітнього рівня (магістр):

Арт-медіа Боярська Любов, boyarskaknu.ua
Бренд-комунікаціїЄвгеній Ромат, romatknu.ua
Журналістика та медіакомунікаціїБогдана Носова,
b.nosovaknu.ua
Медіакомунікації в бізнесіОлена Рижко,
olena.ryzhkoknu.ua
Правова журналістикаКатерина Горська, k.horskaknu.ua
Стратегічні комунікаціїЛеся Городенко, lgorodenkoknu.ua
Туристична журналістикаВладислав Михайленко, mykhailenkoknu.ua
Цифрові медіаВікторія Шевченко, victorysheknu.ua

Рада роботодавців зі спеціальності 061 «Журналістика»

Положення про ради роботодавців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики