Кафедра періодичної преси

Про кафедру

Кафедра періодичної преси була біля витоків створення спочатку відділення журналістики в структурі філологічного факультету, а потім факультету журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В основу діяльності кафедри від початку було закладено важливі складники: журналістська майстерність i професійність, журналістська творчість, академічна ґрунтовність. Ці традиції, започатковані ще в далекому 1947 році, викладачі кафедри намагаються підтримувати та примножувати й надалі.

Основне призначення кафедри – через освіту й науку, професійну діяльність і творчість пропагувати традиції й нові знання про журналістику, як традиційну, так і інтернет-журналістику, про специфіку друкованих та електронних періодичних видань, їх структуру, виробництво та жанри, вчити студентів фахової майстерності на кращих зразках як вітчизняних, так і зарубіжних медій, вміло володіти словом та жанровим розмаїттям.

Важливою місією кафедри також є поширення серед студентів знань щодо правового регулювання сучасних медій, міжнародних стандартів журналістської діяльності, права на свободу слова, знань і навичок роботи журналіста-розслідувача.

Згідно з Положенням про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 4 червня 2007 року, кафедра періодичної преси здійснювала й надалі буде здійснювати свою діяльність за такими напрямами: навчально-методична робота, науково-дослідна робота, підготовка професорсько-викладацького складу, виховна робота серед студентів, а також міжнародні освітні й наукові звʼязки.

Кафедра є випусковою для освітнього рівня «бакалавр» спеціальності «061-Журналістика».

Наші контакти:

м. Київ, 02000, вулиця Юрія Іллєнка, 36/1

e-mail: 4831355@ukr.net

тел.: 4831355

Наш колектив

Приступенко Тетяна Олегівна – кандидат історичних наук, професор, завідувачка кафедрою періодичної преси. Член Національної спілки журналістів України

 

 

 

Кобинець Алла Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри періодичної преси

 

 

 

Воронова Мальвіна Юріївна – український журналіст, кандидат філологічних наук, доцент кафедри періодичної преси

 

 

 

 

Радчик Раїса Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри періодичної преси

 

 

 

Василенко Микита Кімович – кандидат філософських наук, доктор філологічних наук, професор, видавець, романіст

 

 

 

 

Зоріна Олександра Сергіївна – журналіст, кандидат філософських наук, доцент кафедри періодичної преси

 

 

 

 

Юричко Андрій Васильович – медіатренер, кандидат філологічних наук, асистент кафедри періодичної преси

 

 

 

Мадей Анна Сергіївна – кандидат наук з соціальних комунікацій, магістр політології, асистент кафедри періодичної преси

 

 

 

 

Масловська Тетяна Олександрівна – секретар кафедри періодичної преси

 

 

 

 

 

Сергєєва Анна Олександрівна – аспірант кафедри періодичної преси

Інститут журналістики