Вийшов друком навчальний посібник «Настільний посібник з методології досліджень соціальних комунікацій»

Авторка – кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Національної спілки журналістів України та громадської організації «Науково-методологічна комісія із журналістики та інформації» Ромах Оксана Володимирівна.

Посібник з методології досліджень соціальних комунікацій є першим виданням в Україні, у якому представлено не лише теоретичні аспекти того чи іншого методу дослідження соціальнокомунікаційної дійсності, а й подано покрокові алгоритми застосування понад 50 методів із розгорнутим тлумаченням і докладними прикладами.

Викладений матеріал допоможе знаходити нові ідеї для інноваційних розробок та розв’язувати складні, комплексні проблеми, винахідницькі завдання, а також дасть можливість ґрунтовно ознайомитися зі специфікою методології досліджень соціальних комунікацій, стратегією та структурою наукового дослідження, основними науковими підходами в дослідженні соціальних комунікацій.

Призначений для магістрів спеціальності «Стратегічні комунікації», аспірантів, докторантів, науковців, що ведуть дослідження в галузі науки «соціальні комунікації» (в межах галузі знань «журналістика»).

Видання можна придбати у автора (розсилка по всій Україні “Новою поштою”): oksana@romakh.com, https://www.facebook.com/oksana.romahk