Результати першої та другої сесій творчих конкурсів для вступу на освітні програми спеціальності 021 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво