Видання журналу здійснюється за напрямками, затвердженими рішенням вченої ради Інституту журналістики та технічним завданням поточної науково-дослідної теми, що її виконує Інститут у межах комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Журнал має такі рубрики:

  • Типологія й структура контентного наповнення українських ЗМІ.
  • Контент української реклами та зв’язків з громадськістю.
  • Змістові характеристики українського паперового та електронного книговидання.
  • Моделювання іміджу вищого навчального закладу.
  • Автори подають статті з результатами власних оригінальних досліджень, які мають наукову і практичну цінність і ще не були опубліковані.

Студенти і аспіранти, крім статті, подають і відгук наукового керівника.

Редакційна колегія має право відмовити авторові (авторам) у публікації його (їх) статті. Підставами для відмови в публікації матеріалу можуть бути:

  • невідповідність поданого матеріалу тематиці журналу;
  • невідповідність поданого матеріалу вимогам щодо оформлення статей журналу;
  • негативний відгук наукового керівника на поданий матеріал;
  • недотримання автором поданого матеріалу чинного законодавства про авторське право і суміжні права.

Архів номерів

   
 №1(11), 2018 р.