Обираючи журнал, в якому ви хотіли би розмістити свою статтю, керуйтеся такою інформацією про тематичні переваги кожного з наших журналів:

Наукові записки Інституту журналістики – дослідження всіх сфер соціальних комунікацій, журналістська освіта, наукові напрацювання студентів, рецензії (щоквартально). Рубрики «Наукова проблема», «У системі соціальних комунікацій», «Теорія та практика редакцій пресових видань», «Видавнича справа та редагування», «Телерадіожурналістика», «Інтернет-журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Історія журналістики», «Публіцистика в системі соціальної комунікації», «Журналістська освіта», «Терміни і поняття», «Методи та методики досліджень», «Стандарти», «Штрихи до портрета», «Рецензії», «Бібліографія соціальних комунікацій», «Науковий пошук студентів».

Актуальні питання масової комунікації – масовокомунікаційні дослідження в контексті історії та розвитку світової науки (2 рази на рік), у т.ч. праці з теорії та історії соціальних комунікацій; прикладних соціально-комунікаційних технологій; теорії та історії журналістики; теорії та історії видавничої справи та редагування; соціальної інформатики; документознавства, архівознавства; книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства. Також журнал друкує рецензії на книги в галузі соціальних комунікацій, що вийшли друком протягом останніх двох років.

Інформаційне суспільство – соціально-комунікаційні технології, реклама, зв’язки з громадськістю (2 рази на рік). Рубрики «Аспекти медійного розвитку», «Дослідження реклами та зв’язків з громадськістю», «Проблеми соціальної комунікації».

Українське журналістикознавство – теорія журналістикознавства (раз на рік). Рубрики «Наукові проблеми і завдання», «Методологія і методика досліджень», «Термінологія», «Постаті», «Конференції, семінари, наради», «Бібліографія українського журналістикознавства».

Стиль і текст – мовностилістичні проблеми засобів масової комунікації (раз на рік). Рубрики «Теоретичні питання», «Стилістичні категорії», «Жанрова специфіка», «Конференції, наради, семінари».

Журналістика – теорія, історія і практика журналістики (раз на рік). Рубрики «До джерел», «Грані», «Постаті», «Спогади», «Жанрові пошуки», «Медіаконтент», «Дискусії, огляди, нариси, рецензії», «Студентська хроніка», «Привітання»

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика – різноманітні проблеми ЗМК і журналістської освіти (раз на рік).

Образ (спільно з Сумським державним університетом) (1-6 разів на рік).