Навчальні програми (бакалаври)

Навчальні програми (бакалаври)
Тематична спеціалізація (економіка, політика, право,культура та мистецтво, соціальні питання, міжнародні відносини, ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Тематика сучасних медій (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Професійний самоаналіз та медіакритика (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Суспільствознавство і медіакритика (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Мовна підготовка: українська мова (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Фундаментальна фахова підготовка (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Основи медіавиробництва (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Медіавиробництво: контент (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Медіавиробництво: продукт (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Медіавиробництво: промоція (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Медіаменеджмент (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Медіаменеджмент: робота в команді (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Кризовий менеджмент медіадіяльності (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Мовна підготовка: редагування (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Кризовий менеджмент медіадіяльності: фізична підготовка (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Робоча програма комплексного кваліфікаційного іспиту (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Фундаментальна фахова підготовка з журналістики та соціальної комунікації (ЖСК)
Медіавиробництво з журналістики та соціальної комунікації: контент за вибором (ЖСК)
Медіавиробництво з журналістики та соціальної комунікації: продукт за вибором (ЖСК)
Фундаментальна фахова підготовка з видавничої діяльності та медіаредагування (ВДМР)
Медіавиробництво з видавничої діяльності та медіаредагування: контент за вибором (ВДМР)
Медіавиробництво з видавничої діяльності та медіаредагування: продукт за вибором (ВДМР)
Фундаментальна фахова підготовка з медіапродюсування (МП)
Медіавиробництво у медіапродюсуванні: контент за вибором (МП)
Медіавиробництво у медіапродюсуванні: продукт за вибором (МП)
Фундаментальна фахова підготовка з реклами та звʼязків з громадськістю (РЗГ)
Медіавиробництво з реклами та звʼязків з громадськістю: контент (РЗГ)
Медіавиробництво з реклами та звʼязків з громадськістю: продукт (РЗГ)
Кваліфікаційна робота (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Навчальна практика (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)
Виробнича практика (ЖСК, РЗГ, ВДМР, МП)

Інститут журналістики