Зв’язки з громадськістю

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Наукове спілкування іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Управління персоналом
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Конфлікти у сфері зв’язків з громадськістю
Соціологія громадської думки

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Соціальні комунікації:
Теорія та історія соціальних комунікацій
Документознавство та книгознавство
Теорія та історія журналістики
Теорія та історія видавничої справи та редагування
Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика
Методологія досліджень соціальних комунікацій
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Історія науки про зв’язки з громадськістю
Інформаційна політика та безпека
Проблеми в сфері організації зв’язків з громадськістю
Медіаконтент у глобальному вимірі
Державний іспит з теорії та методології дослідження зв’язків з громадськістю
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Зв’язки з громадськістю у світі:
Зв’язки з громадськістю в Європі
Зв’язки з громадськістю у США
Зв’язки з громадськістю у Росії
Зв’язки з громадськістю за сферами застосування:
Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії
ПР в органах державної влади та місцевого самоврядування
Розвиток професійного середовища:
Креатив у PR
Інтегровані маркетингові комунікації
Тренди в сфері зв’язків із громадськістю:
Інтегральна імагологія
Корпоративні медіа як особливий інструмент соціальних комунікацій

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Методика викладання фахових дисциплін
Методика та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Магістерська робота
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Практикум з медіаметрії
Практикум з нових технологій у сфері зв’язків з громадськістю
Асистентська практика
Дослідницька практика
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Наукова спеціалізація з теорії та історії зв’язків з громадськістю:
Наукова спеціалізація з теорії зв’язків з громадськістю
Наукова спеціалізація з історії зв’язків з громадськістю
Майстер-клас:
Майстер-клас з політичного PR
Майстер-клас з державного PR
Майстер-клас з фінансового PR