Журналістика

Дисципліни за вибором

2 курс 2016-2017 н. р.

Види журналістики за проблематикою (4 кредити)

обрати 1 дисципліну з переліку

Міжнародна журналістика
Освітня журналістика
Політична журналістика
Ділова журналістика
Правова журналістика
Соціальна журналістика
Спортивна журналістика
Наукова журналістика
Журналістика на історичну проблематику
Релігійна журналістика
Мистецька журналістика

Спецкурси за проблематикою 3 кредити

обрати 2 спецкурси з переліку

Історія політичної думки
Економіка
Україна в світовій політиці
Система освіти в Україні та світі
Основи матеріального права
Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства
Основи фізичної культури та спорту
Історія науки і техніки
Науково-дослідна робота історика
Історія християнської філософії і теології
Мистецтво у контексті культури
Політичні системи світу
Основи економічного аналізу
Актуальні проблеми міжнародних відносин
Педагогіка
Основи процесуального права
Соціальна структура та нерівності суспільства
Історія спорту та фізичної культури
Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства
Україна і українці у світі
Давні християнські церкви
Історія українського та зарубіжного кіно

3 курс

Обрати 2 спецкурси з переліку (3 кредити)

Політичні організації в Україні
Основи підпиємницької діяльності
Міжнародні відносини та світова політика
Євроінтеграційні стандарти  вищої освіти
Суд та првоохоронні органи
Соціологічні показники суспільного розвитку
Загальні правила спортивних змагань
Людина як предмет наукового дослідження
Історія українського козацтва
Буддизм й іслам
Історія українського театру
Політичні технології
Економіка України
Дипломатичний протокол
Актуальні питання організації навчального процесу в середній школі
Правова інформатика
Соціологія політика
Організація спортивно-масових заходів
Наука доби глобалізації
Український національний рух у ХІХ ст.
Релігія і наука
Кінокритика

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Філософія
Історія української культури
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Фізичне виховання
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Історія політичної думки / Економіка / Україна в світовій політиці / Система освіти в Україні та світі / Основи матеріального права / Соціальні проблеми та виклики сучасного суспільства / Основи фізичної культури та спорту / Історія науки і техніки / Науково-дослідна робота історикаПолітичні системи світу / Основи економічного аналізу / Актуальні проблеми міжнародних відносин / Педагогіка / Основи процесуального права / Соціальна структура та нерівності в суспільстві / Історія спорту та фізичної культури / Світоглядно-методологічні концепції сучасного природознавства / Україна й українці в світіПолітичні організації в Україні / Основи підприємницької діяльності / Міжнародні відносини та світова політика / Євроінтеграційні стандарти вищої освіти / Суд та правоохоронні органи / Соціологічні показники суспільного розвитку / Загальні правила спортивних змагань / Людина як предмет наукового дослідження / Історія українського козацтваПолітичні технології / Економіка України / Дипломатичний протокол / Актуальні питання організації навчального процесу у середній школі / Правова інформатика / Cоціологія політики / Організація спортивно-масових заходів / Наука доби глобалізації / Український національний рух у ХІХ ст.Громадські організації / Бізнес-планування / Світова економіка / Актуальні питання організації навчального процесу у вищій школі / Інформаційне право / Соціологія економічних відносин / Фізична культура в освітніх закладах / Філософія науки / Історія українського мистецтва ХХ ст.Політична культура та ідеологія / Економіка фірми / Міжнародне право / Уявлення про фізичний образ світу у вищій школі / Авторське право / Повсякденність та стилі життя / Організація та формування здорового способу життя / Наука і релігія / Політичні репресії 1920-1930-х рр.Актуальні питання функціонування політичної системи сучасної України / Гроші і кредит / Міжнародні організації / Викладання релігії у школі / Правові засади журналістських розслідувань / Використання соціологічних досліджень в ЗМК / Розвиток олімпійского руху / Етос науки / Актуальні проблеми історії Другої світової та Великої Вітчизняної воєнПрактикум з аналізу діяльності політичних організацій / Практикум з аналізу економічної діяльності підприємств / Практикум з аналізу міжнародної діяльності організацій та влади / Практикум з аналізу діяльності освітніх закладів / Практикум з аналізу діяльності правоохоронних органів / Практикум з аналізу соціальних проблем сучасного суспільства та інформаційного забезпечення їх висвітлення / Практикум з аналізу організації спортивних змагань / Практикум з аналізу діяльності наукових інституцій та організацій / Практикум з аналізу дискусійних історичних проблем, їх інформаційного забезпечення та висвітлення

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Екологія
Соціологія масової комунікації:
Основи соціології
Медіаметрія
Основи наукових досліджень
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Комунікаційна логіка
Кримінальна журналістика
Етика та естетика
Соціальна психологія
Видавнича справа та редагування
Реклама та зв’язки з громадськістю
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Види журналістики за проблематикою:
Політична журналістика / Економічна журналістика / Міжнародна журналістика / Освітня журналістика / Правова журналістика / Соціальна журналістика / Спортивна журналістика / Наукова журналістика / Журналістика на історичну проблематику

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Українська мова у професійному спілкуванні
Практична стилістика
Масова комунікація та інформація:
Теорія масової комунікації
Теорія масової інформації
Комунікаційні технології
Медіаправо:
Інформаційне право
Медіарегулювання
Основи журналістики:
Вступ до спеціальності
Технічні засоби виробництва
Журналістська етика:
Етика професійної діяльності
Професійні медіастандарти
Журналістикознавство:
Теорія журналістики
Теорія і методика журналістської творчості
Теорія твору і тексту
Медіакритика
Журналістський фах:
Агенційна журналістика
Фотожурналістика
Газетно-журнальне виробництво
Радіовиробництво
Телевиробництво
Кваліфікаційна робота
Бакалаврський мінімум (курсова робота)
Історія української журналістики
Історія зарубіжної журналістики
Безпека життєдіяльності журналіста:
Безпека життєдіяльності
Медіабезпека
Основи охорони праці
Міжнародна журналістика
Навчальна практика
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Іноземна мова [додатковий курс]
Сучасна українська публіцистика
Сучасна зарубіжна публіцистика
Постановка голосу
Літературний стиль
Державний іспит з журналістики
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Ознайомча практика
Переддипломна практика
Спеціалізація
Пресова журналістика:
Газетно-журнальні жанри
Газетно-журнальний менеджмент
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Радіожурналістика:
Радіожанри
Прямоефірне радіомовлення
Радіоменеджмент
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Тележурналістика:
Телевізійні жанри
Прямоефірне телевізійне мовлення
Телевізійний менеджмент
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Інтернет-журналістика:
Веб-дизайн та html-програмування
Жанри в інтернет-медіа
Організація роботи віртуальної редакції
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Журналістське розслідування / Репортерство і розслідування
Новітні медіа / Соціальні мережі
Медіакультура / Медіаосвіта