Журналістика

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Наукове спілкування іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Управління персоналом
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Конфлікти в мас-медійній діяльності
Соціологія громадської думки

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Соціальні комунікації:
Теорія та історія соціальних комунікацій
Документознавство та книгознавство
Теорія та історія журналістики
Теорія та історія видавничої справи та редагування
Прикладні соціальнокомунікаційні технології та соціальна інформатика
Методологія досліджень соціальних комунікацій
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Українське журналістикознавство
Інформаційна політика та безпека
Проблеми сучасної медіагалузі
Медіаконтент у глобальному вимірі
Державний іспит з теорії та методології дослідження журналістики
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Світові медіасистеми:
Західноєвропейські медіасистеми
Медіасистеми США
Скандинавські медіасистеми
Проблематика мас-медіа:
Журналістика і проблеми практичної політики
Соціальні питання в мас-медіа
Розвиток професійного середовища:
Гендерні ресурси ЗМІ
Професійні стандарти в сучасній журналістиці
Тренди сучасної медіагалузі:
Розвиток релігієзнавчої журналістики в Україні
Міжнаціональна толерантність в ЗМК як тренд

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Методика викладання фахових дисциплін
Методика та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Магістерська робота
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Практикум з медіаметрії
Практикум з нових технологій в мас-медіа
Асистентська практика
Дослідницька практика
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Наукова спеціалізація з теорії та історії журналістики:
Наукова спеціалізація з теорії журналістики
Наукова спеціалізація з історії журналістики
Майстер-клас:
Майстер-клас із пресової журналістики
Майстер-клас із тележурналістики
Майстер-клас із агенційної журналістики
Майстер-клас із радіожурналістики