Видавнича справа та редагування

Дисципліни за вибором студента

2 курс 2016-2017 н. р.

1) З Переліку № 1 обрати одну дисципліну.

2) З Переліку № 4 обрати одну дисципліну.

Перелік № 1. Редакційна підготовка за видами (4 кредити) 

Наукові та науково-популярні видання
Довідкові і рекламні видання
Дитячі видання
Літературно-художні видання
Навчальні видання
Офіційні видання
Офіційні та корпоративні видання
Перевидання
Перекладні видання
Артбуки
Фотовидання
Мистецькі видання

 

Перелік №4 Спецкурси з підготовки різних видів медій (6 кредитів):

Редактор радіо
Редактор телебачення
Редактор в кіноіндустрії
Редактор нових медій

___________________________________________________

3 курс

4 курс

Вибір блоками (6 кредитів)
Обрати 1 блок з переліку

Мультимедійний редактор книг
Мультимедійний редактор ЗМІ

Спецкурси за вибором  (5 кредитів).
Обрати 5 спецкурсів з переліку

Журналістика
Реклама та зв’язки з громадськістю
Наукова комунікація
Візуалізація журналістського тексту
Книга у культурному просторі соціуму
ДВС.3.07.01   Тенденції розвитку медіагалузі
ДВС.3.07.02   Візуальні стратегії
ДВС.3.07.03   Технології ефективної комунікації
ДВС.3.07.04   Комунікаційні технології проектування соціального простору
ДВС.3.07.05   Монетизація контенту
ДВС.3.08.01   Графічна інтерпритація інформації (всього)
ДВС.3.08.02   Мультимедійний новинний портал (всього)
ДВС.3.08.03   Медіадизайн (всього)
ДВС.3.08.04   Краусорсинг (всього)
ДВС.3.08.05   Медії в інтернеті
ДВС.3.08.06   Кольористика
ВС.3.09.01   Культура медіаспоживання
ДВС.3.09.02   Антропологія медій (всього)
ДВС.3.09.04   Маркетинг видань (медіа) (всього)
ДВС.3.09.05   Медійна (видавнича) логістика (всього)
ДВС.3.09.06   Текстуальні та жанрові трансформації у кросмедійному виробництві (всього)
ДВС.3.09.03   Цифрові стратегії (всього)
ДВС.3.10.01   Соціолінгвістика
ДВС.3.10.02   Соціальна психологія
ДВС.3.10.03   Комунікаційна логіка
ДВС.3.10.04   Академічне письмо
ДВС.3.10.05   Мовні регістри кросмедійної комунікації

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Філософія
Історія української культури
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Фізичне виховання
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Фізичний образ світу / Релігієзнавство
Історія української політичної думки / Основи психодіагностики
Україна в світовій політиці / Основи біоетики і біобезпеки
Бізнес планування / Основи підприємницької діяльності
Правознавство / Психологічні технології роботи з персоналом в організації
Суд та правоохоронні органи / Соціологічні показники суспільного розвитку
Правові аспекти природокористування / Права людини / Актуальні проблеми міжнародних відносин
Риторика / Соціальна антропологія

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Екологія
Соціологія масової комунікації:
Основи соціології
Медіаметрія
Основи наукових досліджень
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Комунікаційна логіка
Основи психофізіології людини
Етика та естетика
Основи журналістики
Соціальна психологія
Типологія видань за тематикою:
Громадсько-політичні видання
Економічні видання
Видання на соціальну тематику
Наукові видання
Літературні видання
Брендова журналістика
Реклама та зв’язки з громадськістю
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Наукові видання / Видання на соціальну тематику

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Українська мова у професійному спілкуванні
Практична стилістика
Масова комунікація та інформація:
Теорія масової комунікації
Теорія масової інформації
Комунікаційні технології
Право видавця та редактора
Вступ до фаху “Видавнича справа та редагування”:
Коректура
Поліграфія
Культура видання. Видавничі стандарти
Теорія і практика видавничої справи та редагування:
Основи видавничої справи
Основи редагування
Шрифтознавство
Текстознавство
Редакторсько-видавничий фах:
Макети і верстка
Комп’ютерна графіка
Газетно-журнальні видання
Книжкові видання
Електронні видання
Кваліфікаційна робота
Бакалаврський мінімум (курсова робота)
Історія української видавничої справи
Історія світової видавничої справи
Безпека життєдіяльності
Маркетинг і промоція видань
Навчальна практика
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Іноземна мова [додатковий курс]
Художньо-технічне оформлення
Літературне редагування
Український правопис
Літературний стиль
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Ознайоча практика
Переддипломна (навчально-виробнича) практика
Спеціалізація
Мультиплатформні видання:
Видання для дітей
Навчальні, наукові та довідкові видання
Аудіовізуальні медії (кіно- і мультфільми, теле- і радіопрограми)
Науково-популярні та перекладні видання
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Електронні видання:
Веб-дизайн та html-програмування
Дизайн електронних видань
Підтримка сайту і технології просування цифрового видання
Медіаплатформи і медіаформати
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Основи технічної естетики й дизайну видання / Графічний дизайн
Загальна і спеціальна бібліографія / Інформаційно-бібліографічна культура
Кольористика / Графічна інтерпретація інформаціїКомп’ютерна графіка

4. Факультативні дисципліни

Іноземна мова (для студентів, що досягли рівня В1)