Видавнича справа та редагування

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Наукове спілкування іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Управління персоналом
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Конфлікти у сфері видавничої діяльності
Соціологія громадської думки

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Соціальні комунікації:
Теорія та історія соціальних комунікацій
Документознавство та книгознавство
Теорія та історія журналістики
Теорія та історія видавничої справи та редагування
Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика
Методологія досліджень соціальних комунікацій
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Історія науки про видавничу справу та редагування
Інформаційна політика та безпека
Проблеми сучасної видавничої галузі
Медіаконтент у глобальному вимірі
Державний іспит з теорії та методології дослідження видавничої справи і редагування
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Видавнича справа у світі:
Видавнича справа у Європі
Видавнича справа у США
Видавнича справа у Росії
Проблематика видань:
Видання на освітню тематику
Контент книжкового видання
Розвиток професійного середовища:
Професійна інфографіка
Редакторський досвід попередників
Візуалізація даних
 Тренди сучасної видавничої справи:
Інновації у видавничій справі
Сучасні видавничі концепції

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Методика викладання фахових дисциплін
Методика та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Магістерська робота
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Практикум з медіаметрії
Практикум з нових технологій у видавничій галузі
Асистентська практика
Дослідницька практика
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Наукова спеціалізація з теорії та історії видавничої справи і редагування:
Наукова спеціалізація з теорії та історії видавничої справи
Наукова спеціалізація з теорії та історії редагування
Наукова спеціалізація з теорії та історії електронних видань
Майстер-клас:
Майстер-клас з мультиплатформних видань
Майстер-клас з електронних видань