Реклама

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Наукове спілкування іноземною мовою
Педагогіка вищої школи
Управління персоналом
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Конфлікти у рекламній діяльності
Соціологія громадської думки

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Соціальні комунікації:
Теорія та історія соціальних комунікацій
Документознавство та книгознавство
Теорія та історія журналістики
Теорія та історія видавничої справи та редагування
Прикладні соціально-комунікаційні технології та соціальна інформатика
Методологія досліджень соціальних комунікацій
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Історія науки про рекламу
Інформаційна політика та безпека
Проблеми у сфері рекламної діяльності
Медіаконтент у глобальному вимірі
Державний іспит з теорії та методології дослідження реклами
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Реклама в світі:
Реклама у Європі
Реклама у США
Реклама у Росії
Проблематика реклами:
Соціальна реклама
Реклама в мас-медіа
Розвиток професійного середовища:
Маніпуляційні технології в рекламі та ПР
Креатив у рекламі
Тренди сучасної галузі реклами
Політичний маркетинг
Інтегральна імагологія

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Методика викладання фахових дисциплін
Методика та організація наукових досліджень
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Магістерська робота
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Практикум з медіаметрії
Практикум з нових технологій у рекламі
Асистентська практика
Дослідницька практика
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Наукова спеціалізація з теорії та історії реклами:
Наукова спеціалізація з теорії реклами
Наукова спеціалізація з історії реклами
Майстер-клас:
Майстер-клас з друкованої реклами
Майстер-клас з радіореклами
Майстер-клас з телереклами