Реклама та зв’язки з громадськістю

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Філософія
Історія української культури
Іноземна мова
Історія України
Політологія
Фізичне виховання
1.2. Вибіркова частина
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Історія науки і техніки /Фізичний образ світу / Релігієзнавство
Суд та правоохоронні органи / Соціологічні показники суспільного розвитку
Історія української політичної думки / Порівняльні дослідження європейських суспільств / Основи психодіагностики
Історія релігій / Україна в світовій політиці / Основи біоетики і біобезпеки
Бізнес планування / Основи підприємницької діяльності / Маркетинг
Психологічні основи Public Relations / Правознавство / Психологічні технології роботи з персоналом в організації
Правові аспекти природокористування / Актуальні проблеми міжнародних відносин / Права людини
Менеджмент / Риторика / Соціальна антропологія

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Екологія
Соціологія масової комунікації:
Основи соціології
Медіаметрія
Основи наукових досліджень
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Комунікаційна логіка
Основи психофізіології людини
Етика та естетика
Основи журналістики
Соціальна психологія
Види реклами за тематикою:
Політична реклама
Реклама ЗМІ
Соціальна реклама
Реклама на екологічну тематику
Діловодство в рекламній та PR-діяльності
Видавнича справа та редагування
Брендова журналістика
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Політична реклама / Соціальна реклама

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Українська мова у професійному спілкуванні
Практична стилістика
Масова комунікація та інформація:
Теорія масової комунікації
Теорія масової інформації
Комунікаційні технології
Право в галузі реклами та зв’язків з громадськістю
Основи реклами та PR:
Вступ до спеціальності
Комп’ютерно-технічні засоби у рекламі і PR
Етика в рекламній та PR-діяльності
Теорія реклами та зв’язків з громадськістю:
Теорія PR
Теорія реклами
Дизайн у рекламі та PR
Брендинг
Професійна підготовка:
Практика рекламної діяльності
Практика PR-діяльності
Організація роботи прес-служби
Копірайтинг та спічрайтинг
Іміджологія
Кваліфікаційна робота
Бакалаврський мінімум (курсова робота)
Історія реклами
Історія PR
Безпека життєдіяльності
Зарубіжна реклама і PR
Навчальна практика
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Іноземна мова [додатковий курс]
Медіапланування
Рекламний менеджмент
Постановка голосу
Літературний стиль
Державний іспит з реклами та зв’язків з громадськістю
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Ознайомча практика
Переддипломна (навчально-виробнича) практика
Спеціалізація
Реклама:
Організація рекламної кампанії
Реклама у мас-медіа та Інтернеті
Організація роботи рекламної агенції
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Зв’язки з громадськістю:
Організація PR-кампанії
Політичний PR
Організація роботи PR-агенції
Бакалаврський мінімум зі спеціалізації (курсова робота)
Маніпуляціні технології в рекламі / Маніпуляційні технології в PR
Медіаметрія рекламної діяльності / Медіаметрія зв’язків з громадськістю
Інформаційні війни / Кризові комунікації

4. Факультативні дисципліни

Іноземна мова (для студентів, що досягли рівня В1)