Приклад. Витяг з протоколу засідання НМР ІЖ

Витяг

з протоколу № 2

засідання науково-методичної ради Інститут журналістики

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

від 10 жовтня 2017 року.

 

 

Усього членів ради: 11

Присутні: 11

 

 

СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку посібника/монографії посада, кафедра, вчене звання, ПІП «Назва» …. та подальше затвердження Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за необхідності)

Посібник …. відповідає … модулю (темам) програми нормативної (варіативної) частини освітньої програми … (обов’язкової/ вибора НЗ, вибору студента) «Назва дисципліни» (загальна кількість годин дисципліни і кількість годин модуля).

Загальний обсяг…

Рецензенти посібника (прізвища) дали позитивні відгуки.

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити рукопис навчального посібника доцента кафедри …, … «Назва» як такий, що відповідає вимогам, що висуваються до навчальних видань цього типу.

Рекомендувати до друку …

 

 

Голова науково-методичної ради                              д. н. соц. ком. Шевченко В. Е.

 

 

Вчений секретар                                                             к. філол. н. Федорчук Л. П.