Перелік документів для затвердження навчально-методичних видань

Для отримання рекомендації Вченої ради Інститут журналістики викладач має подати вченому секретареві ВР ІЖ не пізніше ніж за 10 днів до засідання повний пакет документів з рекомендацією Науково-методичної ради:

 1. Заяву з проханням про розгляд видання (вказати прізвище, вид видання, назву, обсяг, відповідність навчальній дисципліні);
 2. Роздрукований текст навчально-методичного видання;
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до друку і зазначенням прізвищ рецензентів від кафедри (2 особи);
 4. Рекомендацію відповідальної особи кафедри (0,5 сторінки);
 5. Витяг з протоколу засідання науково-методичної ради Інституту журналістики (В. Е. Шевченко – голова, Федорчук Л. П. – вчений секретар).
 6. Затверджену навчальну робочу програму;
 7. Ксерокопію навчального плану.
 8. Науково-методичну карту навчального посібника;

Для розгляду Науково-методичною радою Інституту журналістики потрібно подати повний набір документів для Вченої ради. Термін розгляду навчально-методичних видань науково-методичною радою – 1 місяць. Науково-методична рада Інституту журналістики має право додатково залучати фахівців для рецензування навчальної літератури. У разі відповідності навчального видання та супровідних документів вимогам МОН України, науково-методична рада Інституту журналістики вносить пропозицію до Вченої ради Інституту журналістики рекомендувати видання до друку.

Монографії затвердження науково-методичною радою не потребують.

На основі розгляду матеріалів у Вченій раді виноситься рішення про рекомендацію навчальної літератури до видання та рекомендацію до розгляду рукопису Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Для отримання рекомендації Вченої ради Університету викладач має додатково подати до науково-методичної ради:

 • 3 зовнішні рецензії підписані, з печатками тих установ, де працюють рецензенти;.
 • обґрунтування доцільності видання (місце в навчальному процесі, кількість годин, мета, актуальність, перелічити існуючі навчально-методичні розробки за останні 5 років з позначенням кількості сторінок);
 • довідку про автора.

Додаток 1. Науково-методична картка навчального посібника (підручника)*

 

№ з/п Категорія Зміст
Автор ПІБ
Назва Назва посібника (підручника), вихідні дані.
Тип Підручник, посібник, тексти лекцій тощо.
Потреба у грифові На який гриф із трьох претендує.
Чиїм коштом здійснюється видання автора, видавництва (вказати), інші джерела.
Якому курсу відповідає
Скільки років викладається курс Менше 3, 3-10, більше 10.
Обґрунтування доцільності видання Які посібники та підручники є, чим пропонований відрізняється, яку якісно нову інформацію містить, у чому доцільність видання посібника (підручника)?
Обґрунтування типу навчального посібника Коротко вказати, чому саме такий тип навчальної літератури обрано автором, доцільність цього типу.
Перелік умінь та навичок, на формування яких спрямовано посібник Чітко вказати на формування яких знань, умінь та навичок спрямовано посібник, окреслити засоби, якими це завдання буде реалізовано.
Термінологічна карта дисципліни Опис термінів за схемою: розділ (параграф, пункт, підпункт) – термін, що експліковано  – визначення; розділ (параграф, пункт, підпункт) – класифікація (типологія, висновок тощо) – зміст.
Статистична інформація Відсоток навчальної програми, який охоплює посібник (детально, з розшифровкою тем навчальної програми і вказівкою на сторінки НП).
Кількість годин у навчальному плані – аудиторні + години для самостійної роботи.
Кількість символів (з пробілами) та друкованих аркушів рукопису.

 

* – обсяг науково-методичної карти посібника (підручника) не повинен перевищувати 5000 символів з пробілами. За умови позитивного рішення НМР Інституту журналістики , науково-методична карта подається вченому секретареві ВР ІЖ не пізніше ніж за 10 днів до засідання, у кількості, достатній для розгляду членами Вченої ради Інституту журналістики (26 примірників).