Медіакомунікації

1. Цикл дисциплін соціально-гуманітарної підготовки

1.1. Нормативна частина
Соціологія громадської думки
Управління персоналом
1.2. Вибіркова частина
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Спецкурси за вибором (КНУ) / Спецкурси за вибором (УАМ) / Спецкурси за вибором (ЄНУ)
Спецкурси за вибором (КНУ)
Іноземна мова / Українська мова / Культура мовлення
Практикум з мови / Майстер-клас на виробництві
Соціальна психологія
Авторське право
Спецкурси за вибором (УАМ)
Język obcy
Pragmatyka językowa
Psychologia społeczna
Prawo autorskie
Спецкурси за вибором (ЄНУ)
История и философия науки
Иностранный язык (казахский, профессиональный)
Педагогика
Психология
Спецкурси за вибором

 2. Цикл дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

2.1. Нормативна частина
Теорія масової комунікації
Теорія та історія соціальних комунікацій
2.2. Вибіркова частина
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Прикладні соціальнокомунікаційні технології
Психологія мас
Соціальна інформатика
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Спецкурси за вибором (КНУ) / Спецкурси за вибором (УАМ) / Спецкурси за вибором (ЄНУ)
Спецкурси за вибором (КНУ)
Методи медіазнавчих досліджень
Міжнародна та міжкультурна комунікація
Медіаменеджмент
Соціально-комунікаційні технології в медіагалузі
Теорія твору і тексту
Спецкурси за вибором (УАМ)
Metody badań medioznawczych
Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe
Ekonomika mediów
Спецкурси за вибором
Спецкурси за вибором (ЄНУ)
Конвергентная журналистика
Педагогическая практика
Научно-исследовательская работа магистранта

 3. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

3.1. Нормативна частина
Вступ до теорії медіакомунікацій
Медіаорганізації та медіаплатформи
Медіааудиторія
Медіакультура
Охорона праці в галузі
Цивільний захист
Магістерська робота
3.2. Вибіркова частина
3.2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Професійні стандарти у медіагалузі
Організація роботи прес-служби
Нові медіа
3.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
Спецкурси за вибором (КНУ) / Спецкурси за вибором (УАМ) / Спецкурси за вибором (ЄНУ)
Спецкурси за вибором (КНУ)
Основи журналістського фаху
Основи рекламної діяльності
Основи зв’язків з громадськістю
Основи видавничої справи та редагування
Соціальні мережі
Регіональні та галузеві медіа
Спецкурси за вибором (УАМ)
Спецкурси за вибором
Спецкурси за вибором
Media lokalne i środowiskowe
Спецкурси за вибором (ЄНУ)
Спецкурси за вибором
Спецкурси за вибором
Исследовательская практика