Приклад. Витяг з протоколу засідання НМР ІЖ

Витяг з протоколу № 2 засідання науково-методичної ради Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 10 жовтня 2017 року.     Усього членів ради: 11 Присутні: 11     СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку посібника/монографії посада, кафедра, вчене звання, ПІП «Назва» …. та подальше затвердження Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка …

Положення щодо індивідуального графіка навчання в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики РОЗПОРЯДЖЕННЯ        27 лютого 2017  р.                                  м. Київ                                                       №  54  Про положення щодо індивідуального графіка навчання в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка     Загальні положення Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, наказу Міністерства освіти та науки …

Положення щодо проміжного контролю знань в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики РОЗПОРЯДЖЕННЯ   27 лютого  2017  р.                                  м. Київ                                                       №  53   Про положення щодо проміжного контролю знань в Інституті                                  журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка   Загальні положення Це положення розроблене відповідно до «Положення про порядок оцінювання знань студентів», затвердженого Розпорядженням ректора Київського …

Перелік питань та завдань для випускників магістерської спеціальності

Перелік питань та завдань для випускників магістерської спеціальності «журналістика» I (До білета буде включено одне з питань цього циклу дисциплін) Питання з теорії та історії соціальних комунікацій Умови виникнення магістерського курсу «Теорія та історія соціальних комунікацій» і передумови виникнення поняття «соціальні комуніка­ції» в Україні. Структура поняття «соціальні комунікації». Наукові засади розвитку соціальних комунікацій. Науки про соціальні комунікації …

Перелік питань та завдань для випускників бакалаврського напряму

Перелік питань та завдань для випускників бакалаврського напряму «журналістика» I Диктант (нижче подано зразки) Мелашка Дівчина перейшла через греблю, ступила на місток на лотоках, сперлася на поренчата й задивилась не так на воду, як на свою вроду. До неї з води виглянуло її лице, свіже, як ягода, з чорними бровами. Дівчина милувалась собою та червоним, яскравим, …

Перелік документів для затвердження навчально-методичних видань

Для отримання рекомендації Вченої ради Інститут журналістики викладач має подати вченому секретареві ВР ІЖ не пізніше ніж за 10 днів до засідання повний пакет документів з рекомендацією Науково-методичної ради: Заяву з проханням про розгляд видання (вказати прізвище, вид видання, назву, обсяг, відповідність навчальній дисципліні); Роздрукований текст навчально-методичного видання; Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією …

Розпорядження Стандарти змісту та оформлення навчально-методичної та наукової літератури

Затверджено на Засіданні Вченої Ради Інституту журналістики 25.12.2013 Стандарти змісту та оформлення навчально-методичної та наукової літератури розроблено на основі положень законодавчих актів, норм та вимог Міністерства освіти і науки України: Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про авторське право і суміжні права”,