Музеї як постійнодіючі стаціонарні комунікаційні проєкти в комунікації бренду: досвід України і Польщі

Доценко К.О., кандидат філологічних наук, доцент, Запорізький національний університет контактна електронна адреса автора: e.dotsenko2017@gmail.com   Надійшло до оргкомітету конференції 20.05.2023 Відповідальність за зміст матеріалів несе автор

Зауваги щодо необхідності осучаснення класичної теорії масової комунікації

Владимиров В.М., доктор філологічних наук, професор кафедри реклами та звʼязків з громадськістю Навчально-наукового Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Надійшло до оргкомітету конференції 20.05.2023 Відповідальність за зміст матеріалів несе автор

Бренд-комунікації як соціальне явище реклами під час війни

Саркісян С.Л., здобувач вищої освіти факультету менеджменту і маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет контактна електронна адреса автора: Sofi.com333@gmail.com   Надійшло до оргкомітету конференції 20.05.2023 Відповідальність за зміст матеріалів несе автор

Використання штучного інтелекту у маркетинговій діяльності

Голота А.І., студент юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса контактна електронна адреса автора: golota1110@gmail.com Надійшло до оргкомітету конференції 19.05.2023 Відповідальність за зміст матеріалів несе автор

Name of the Armed Forces and Its Impact on the Media Image of the Army: Aspect of Strategic Communications

Shtelmakh P., 1st year student, magister’s degree, Strategic Communications,  Scientific and Educational Institute of Journalism, TSNUK контактна електронна адреса автора: paulshtelmakh@knu.ua   Надійшло до оргкомітету конференції 20.05.2023 Відповідальність за зміст матеріалів несе автор