Монографія “Парадокси сучасної науки про масову комунікацію”

Професор кафедри РЗГ, доктор філологічних наук Володимир Михайлович Владимиров видав нову монографію, вже п’яту: “Парадокси сучасної науки про масову комунікацію”. В ній спочатку викладено основи “парадоксознавства”, відсутні у науковій літературі. І з цієї позиції автор відкриває численні парадокси класичної теорії масової комунікації, створеної в Україні за минулі десятиліття. Породжені різними причинами, ці парадокси запрошують наукову молодь до оновлення ТМК через розв’язання парадоксів різних рівнів складності.
Особливий інтерес можуть складати шість глав перекладів В.М. Владимирова з китайської мови, У теорії журналістики Китаю виявлено багато парадоксальних як для українського читача, положень, роздуми над якими є і цікавими, і корисними.
Монографія рекомендована до друку рішенням Вченої ради Інституту журналістики, науковими рецензентами виступили відомі вчені Львова, Дніпра та Запоріжжя.