Городенко Леся Михайлівна

Городенко Леся Михайлівна, 1977 року народження, у 1999 р. закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1999-2000 рр. навчалася в аспірантурі в Інституті журналістики (стаціонар), а з 2000 р. переведена на заочне відділення. 9 грудня 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми».

З вересня 2000 року була зарахована на посаду асистента кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З січня 2005 року Городенко Л. М. працює на посаді доцента кафедри видавничої справи та редагування, а з 2009 року переведена на посаду доцента кафедри електронних видань і медіадизайну. З вересня 2014 р. – завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну.

У вересні 2010 року зарахована до докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  У травні 2012 р. достроково закінчила докторантуру у зв’язку з захистом докторської дисертації «Мережева комунікація: теорії, моделі, технології».

Городенко Л. М. здійснює наукове консультування робіт магістрів кафедр видавничої справи та редагування й електронних видань і медіадизайну Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; виконує наукову роботу в межах кафедральної та інститутської тематики.

Під керівництвом  Городенко Л.М. успішно захистили кандидатську дисертацію Іщук Н.М., Салига П.Г., Ситник О.В., Філоненко Д.В.

З лютого 2016 р. перейшла на посаду професора кафедри соціальних комунікацій.

Основні напрями наукових досліджень: історія, теорія та практика мережевої журналістики, теорія мережевої комунікації; теорія впливу журналістської продукції на аудиторію.

Городенко Л. М. має близько 80 публікацій, з яких  2 монографії, розділи у колективних монографіях, статті, тези виступів, 1 практичний посібник, 2 навчально-методичні комплекси, конспекти лекцій для студентів.

Scopus Author ID 57219452714

Наукові праці Л.М. Городенко

Новітні медіа (конспект лекцій)

Програми навчальних дисциплін
Світові медіасистеми і медіаорганізації
Медіа та збройні сили
Комунікаційні процеси та дії журналістів під час локальних військових конфліктів та гібридної війни
Соціально-комунікаційні технології в медіагалузі
Регіональні та галузеві медіа
Проблеми сучасної медіагалузі
Нові медіа
Наукова спеціалізація з теорії та історії електронних видань
Науково-практичний семінар
Медіаорганізації
Сучасні інформаційні системи та сервіси
Сучасні технології медіатизації наукової діяльності